Les fonts d’alimentació de JVVgrup, han estat desenvolupades per a treballar en les condicions més extremes.

La tecnologia emprada és la regulació linial sobre la càrrega, sent aquesta molt més robusta per treballar en quadres elèctrics que incorporin variadors o altres equipaments que generin freqüències.

Aquests equips es presenten amb una amplia gamma de tensions de sortida, corrents i potències. Poden ser muntades sobre un suport per carril DIN o de manera individual.

Cada model pot ser adaptat a les necessitats del client, sense despeses inicials depenent de les quantitats.

Les versions més avançades incorporen Micro-controladors , que permeten detectar qualsevol anomalia i indicar-la, alhora que gestionen el rearme automàtic dels equips. Juntament amb les fonts, s’incorporen al catàleg diferents equips per a automatitzacions.